Blog

Zarządzanie projektem IT

Zarządzanie projektem IT stanowi następstwo planowania projektu. Zazwyczaj składa się z podobnych elementów, jak w przypadku kierowania innymi rodzajami przedsięwzięć. Każdy z czynników jest niewątpliwie ważny, ponieważ zmiana w jednym z nich, powoduje konieczność zmian w pozostałych.

 

Optymalizacja ryzyka

 

Zarządzanie budżetem, realizacja harmonogramu i optymalizacja ryzyka występują we wzajemnej relacji. Zdarzenie o wysokim poziomie ryzyka bez wątpienia pozostawi ślad w harmonogramie i odbije się na budżecie inwestycji. Dlatego tak ważne jest wczesne wykrycie zjawisk, które negatywnie wpłyną na realizację projektu, a także określenie środków radzenia sobie z nimi. Wykorzystując twarde umiejętności menedżerskie, kierownik projektu powinien równolegle badać powyższe elementy, by posiadać aktualne i niezbędne informacje.

 

Harmonogram projektu

 

Diagram GanttaPunktem wyjścia w zarządzaniu projektem jest harmonogram projektu, czyli lista poszczególnych zadań z uwzględnieniem czasu realizacji. Bardzo przydatny w budowaniu czytelnego planu jest diagram Gantta, który w sposób graficzny doskonale prezentuje kolejne czynności. Ogromną zaletą wykresu jest fakt, iż umożliwia bieżącą kontrolę realizowanego przedsięwzięcia i dokonywania optymalnych korekt.

 

Oszacowanie kosztów projektu IT

 

Niebywale trudnym zadaniem jest oszacowanie kosztów projektu IT. Koszty realizacji projektu informatycznego to między innymi wydatki związane z personelem, cena sprzętu i oprogramowania, a także koszty realizacji. Istnieje wiele technik oszacowania nakładów finansowych, jednym z nich jest model COCOMO, umożliwiający wyliczenie liczby osobogodzin w procesie tworzenia oprogramowania.

 

Rozwój zespołu projektowego

 

Rozwój zespołuSukces zarządzania projektem IT zależy również od predyspozycji osób zarządzających, jak i całego zespołu projektowego. Zgodnie z zasadami psychologii społecznej, w zespole powinny znaleźć się osoby o różnych cechach i umiejętnościach. W kwestii doboru członków do zespołu powinno się kierować także doświadczeniem, motywacją i zdolnościami komunikacyjnymi.

 

Proces zarządzania jakością

 

O sukcesie całości projektu decyduje przede wszystkim proces zarządzania jakością. Cały zespół projektowy odpowiedzialny jest za uzyskanie wspólnej wizji jakości, by funkcje oprogramowania były oczywiście bezpieczne, wydajne i elastyczne.

 

Testowanie projektu

 

Zarządzanie zmianami w ITIstotnym punktem jest etap testowania projektu, na jego podstawie powinno się ustalić listę zmian do wprowadzenia. Firmy działające w branży IT powinny posiadać system zarządzania zmianami, ponieważ zmiany w oprogramowaniu są nieuniknione. Pozwala to na zachowanie integralności projektu oraz niezawodności osiągnięcia zakładanej jakości. Warto dodać, że na każdym etapie wprowadzając nawet najmniejszą zmianę, należy ją udokumentować.

 

Branża IT charakteryzuje się ogromną dynamiką zmian technologii i potrzeb klientów. Efektywne zarządzanie projektem jest niezwykle istotne w tej dziedzinie. Warto znaleźć złoty środek, który pozwoli maksymalnie wykorzystać zasoby przedsiębiorstwa, a tym samym skutecznie osiągnąć zamierzony cel.