Blog

Zagrożenia w cyberprzestrzeni 2016

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez specjalistów firmy Check Point, aż 42% organizacji padło w 2015 r. ofiarą skutecznych cyberataków, a koszty poniesione w związku z likwidacją poczynionych strat przekroczyły 1 mln zł. Eksperci prognozują, że w 2016 ataki hakerów będą nasilone w związku z rozwojem nowych technologii. Wzrosną bowiem zagrożenia związane z rozwijającym się Internetem Rzeczy oraz usługami w chmurze. Urządzenia mobilne także będą na celowniku hakerów, których działania będą ciągle udoskonalane oraz coraz lepiej kamuflowane.

 

Ataki na urządzenia mobilne mają miejsce już od paru lat – w ostatnim czasie obserwuje się jednak ich nasilenie. Ma to związek z coraz bardziej powszechnym wykorzystywaniem ich w środowisku pracy. Dane zawarte w telefonach czy tabletach często zawierają cenne, a często także i poufne, dane korporacji, które mogą przynieść znaczne straty, gdy dostaną się w niepowołane ręce.

 

iotMimo, iż Internet of Things to technologia, która jest dopiero na początku ścieżki rozwoju, z pewnością będzie ona łakomym kąskiem dla przestępców w sieci. W obecnym roku miało miejsce kilka poważnych ataków obnażających słabości urządzeń działających w tej technologii, a w 2016 w związku z coraz większym wykorzystaniem technologii należy spodziewać się dalszego rozwoju złośliwego oprogramowania. Dlatego też organizacje, które planują wykorzystywać Internet Rzeczy, powinny już dziś zacząć myśleć o tym, w jaki sposób zabezpieczyć swoje urządzenia.

 

Wraz z rosnącym wykorzystaniem przez rozmaite przedsiębiorstwa wirtualnych środowisk zauważane są ataki, które mają na celu uzyskanie dostępu do cennych danych. W tym roku mieliśmy okazję przekonać się, że istnieje możliwość przejścia złośliwego oprogramowania ze środowisk wirtualnych do systemu operacyjnego, który jest hostem. Rezultatem rosnącej liczby aplikacji wymagających dostępu do chmur jest wykorzystywanie urządzeń mobilnych do ataku na chmury. Odpowiednie zabezpieczenia mogą z powodzeniem zredukować możliwość zajścia tych sytuacji.

 

blastwareW związku z ciągłymi pracami nad udoskonaleniem systemów zabezpieczeń widoczne są także próby rozwoju szkodliwego oprogramowania. Programy typu blastware, które w razie wykrycia potrafią skutecznie uniemożliwić poprawne działanie systemu, cały czas ewoluują. Tzw. ghostware są zaprojektowane w taki sposób, by usuwać ślady ataków, których się dopuściły, co może utrudnić oszacowanie strat poniesionych przez firmę w wyniku ataku.

 

Bezpieczeństwo w sieci jest szczególnie ważne dla firm i przedsiębiorstw, które wykorzystują wirtualną sieć do codziennych działań. Kiedy cenne dane trafią w niepowołane ręce mogą stać się przyczyną ogromnych strat finansowych oraz obniżyć wiarygodność wśród kontrahentów. Aby skutecznie zabezpieczyć się przed działaniem cybersprzestępców, należy skorzystać z efektywnych i skutecznych metod wypracowanych przez specjalistyczne firmy. Wykorzystanie scentralizowanych rozwiązań pozwoli na uproszczenie procesu zarządzania bezpieczeństwem oraz znacząco wpłynie na redukcję kosztów.