Blog

Wydatki firm na IT w roku 2014 oraz prognozy na rok 2015

We współczesnych przedsiębiorstwach IT ogrywa niezwykle istotną rolę – do tego stopnia, że przenika praktycznie każdy aspekt ich funkcjonowania. Doskonałym na to dowodem są wydatki na inwestycje w usługi technologii informacyjne. Jak kształtowały się one w roku ubiegłym i jakie prognozy są znane na rok 2015?

 

Cloud ComputingWedług danych Gartnera, amerykańskiej firmy analityczno-doradczej, światowe wydatki na IT w roku 2014 wyniosły 3,74 bln dolarów, co w stosunku do roku poprzedniego oznacza wzrost wysokości 1,9%. Ten mało dynamiczny postęp jest efektem tego, iż stopniowo zacierane są różnice pomiędzy produktami, co skutkuje obniżeniem cen. Doskonałym na to przykładem jest cloud computing.

 

Z analizy danych pochodzących z badania IDG i GercConsulting, dotyczących polskich przedsiębiorców, również wynika, iż przeznaczyli oni na ten cel niemal takie same kwoty jak w roku ubiegłym. Dotyczy to przede wszystkim dużych firm. Przedsiębiorstwa, które jednak zdecydowały się zwiększyć wydatki, dokonały tego w sposób bardzo ostrożny, a inwestycje dotyczyły przede wszystkim nabycia nowego sprzętu i oprogramowania. Średni nakład wśród polskich firm wyniósł niemal 590 tys. zł. – w przypadku mniejszych przedsiębiorstw kwoty te oscylowały wokół 480 tys. zł., zaś dużych – 3,2 mln zł. Przeciętnie co czwarty przedsiębiorca deklarował, że fundusze na tę działalność będą niższe niż w 2013 roku. Blisko połowa zaplanowała wydatki tej samej wysokości, a tylko 30% zdecydowało się na zwiększenie budżetu na rozwój infrastruktury IT.

 

Budżet firmyPowodem ograniczenia nakładów w głównej mierze były mniejsze możliwości finansowe. Inni wskazywali potrzebę inwestycji w inne działy firmy, ograniczenie kosztów działalności przedsiębiorstwa, czy po prostu brak potrzeby realizowania większych wydatków w zakresie IT. Ci, którzy postanowili jednak zainwestować w nowe technologie, budżet przeznaczyli na wdrażanie nowych projektów i innowacji. To właśnie ten aspekt stanowił przyczynę wzrostu wydatków aż w przypadku 34 na 100 polskich firm. Powody zwiększenia budżetu to także potrzeba większych inwestycji, konieczność wymiany sprzętu, a także większe możliwości finansowe firmy.

 

Jaka w związku z tym klaruje się zatem prognoza na rok bieżący? Analitycy Gartnera donoszą o wzroście dynamiki w rozwoju rynku IT, co skutkować ma 2,4%-owym wzrostem wydatków na te usługi. Wynikać może to ze wzrostu zapotrzebowania wielkich publicznych firm na nowoczesne, mobilne rozwiązania IT. Stanie się tak przede wszystkim w przypadku instytucji finansowych, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom klientom preferującym w tym przypadku rozwiązania typu e-banking.

 

Oprogramowanie dla firmWśród dominujących i stale rosnących wydatków IT wyróżnić można przede wszystkim oprogramowania dla firm, w związku z potrzebą coraz bardziej indywidualnego, nakreślonego przez oczekiwania klienta, podejścia do ich projektowania. Według prognoz, wzrost ten wynosić będzie 5,5%. Niewiele mniej, bo 5,1% analitycy spodziewają się w przypadku wydatków na urządzenia – tutaj przewiduje się wykreowanie się wielu ciekawych trendów w najbliższych latach.

 

Przed rynkiem technologii informacyjnych co roku stają nowe wyzwania, do których przedsiębiorcy, jeśli chcą pozostać konkurencyjni, dostosowują swoje wydatki. Powyższe dane mogą zatem stanowić pewnego rodzaju wskazówkę, zarówno dla firm, jak również dla przedstawicieli branży IT.