Blog

Współczesny model zarządzania pracownikami IT

Bez wątpienia branża IT jest jedną z najlepiej rozwijających się w ostatnich latach, a pracownicy IT najlepiej opłacanymi i pożądanymi spośród pracowników innych sektorów. Badania Antal International wykazują, że specjaliści w tej dziedzinie otrzymują średnio aż 11 ofert pracy w ciągu roku. Tak dynamiczny skok jest bardzo korzystny, gdyż powoduje tworzenie się nowych miejsc pracy. Niestety przekłada się to również na trudności w pozyskiwaniu specjalistów IT, gdyż rywalizacja pracodawców o przedstawicieli tej branży jest bardzo duża.

 

Odpowiednie warunki płacoweProblemem mogą być rynki zagraniczne, będące dużo atrakcyjniejsze finansowo i rozwojowo od rynku polskiego. Utrzymanie rodzimych specjalistów w kraju jest nie lada wyzwaniem dla polskich pracodawców. Polska jest liderem w Europie Wschodniej i Środkowej, jeśli chodzi o zadowolenie i zaangażowanie pracowników w wykonywaną pracę. Aż 17 % z nich realizuje się i czerpie radość z tego, co robi. Tak sprzyjające tendencje powinny być zauważone i odpowiednio wykorzystane przez pracodawców.

 

Aby być konkurencyjnym wobec firm zagranicznych, należy odejść od dyrektywnego stylu zarządzania i skupić się na potrzebach pracownika. Ważne jest zadbanie o atmosferę w firmie, możliwości rozwoju oraz odpowiednie otoczenie w pracy, odpowiadające pracownikom. Sztywny dress code i przytłaczające środowisko nie będą wpływać pozytywnie na ich wydajność. Im bardziej zadowoleni będą pracownicy, tym efektowniejsza będzie ich praca. A to przekłada się na późniejszy sukces firmy. Należy również zadbać o odpowiednie, satysfakcjonujące warunki płacowe. Skutecznym rozwiązaniem jest wypłacanie wynagrodzenia po wykonanym projekcie, nie zaś przed – jako motywator. Faktem jest jednak, że pieniądze motywują tylko krótkoterminowo.

 

Pracownik ITIstotniejszą propozycją jest motywacja wewnętrzna pracownika. Dokładne przedstawienie zadania i jego celu pozwoli specjalistom zaangażować się i utożsamić ze swoją pracą. Należy uświadomić im, że są potrzebni, a także, że ich praca ma znaczenie.

 

Ludzie związani z dziedziną IT są bardzo profesjonalni i rzadko kiedy tolerują niewłaściwe zarządzanie. Trzeba zwrócić uwagę na staranne obsadzenie stanowisk menedżerskich. Menedżer to przede wszystkim lider zespołu, który nie może zapomnieć o budowaniu zaufania wewnątrz firmy oraz o indywidualnych potrzebach osób zatrudnionych. Jest niejako spoiwem między pracownikami a szefostwem. Ponadto powinien rozumieć procesowość funkcjonowania organizacji, myśleć wielopoziomowo i systemowo.

 

Szkolenie dla pracownikówElementem przyczyniającym się do sukcesu firmy jest przede wszystkim inwestycja w szkolenia dla pracowników. To pomoże wesprzeć rozwój silnych stron specjalistów zatrudnionych w danej organizacji. Szkolenia powinny budować właściwe postawy u pracowników, skupiać się na wyrobieniu umiejętności nawiązywania skutecznego porozumienia ze stroną biznesową, z uwzględnieniem jej potrzeb i oczekiwań. Przydatna okazuje się tu być wiedza psychologiczna: odczytywanie komunikatów niewerbalnych, zarządzanie emocjami, budowanie trwałych relacji opartych na szacunku – wszystko to można wykorzystać w kontakcie z klientem.

 

Innym rodzajem szkolenia może być komunikacja w zespołach projektowych. Często styczność z międzynarodowymi korporacjami może wiązać się z barierą w porozumieniu się. Przyczyną zwykle jest odrębna kultura, język, styl bycia, czy też obyczaje. Brak zrozumienia postaw i zachowań uczestników projektu doprowadza do jego niepowodzenia. W tym momencie koniecznym uzupełnieniem metodyk projektowych jest pojęcie procesów grupowych, jakie zachodzą w trakcie realizacji prac rzeczywistych.

 

Efektywna pracaInwestowanie w rozwój pod względem wiedzy merytorycznej, jak i emocjonalnej, da pracownikom poczucie samorealizacji, a firmie większą efektywność w działaniu. Niezwykle istotna jest elastyczność i podążanie za nowymi modelami zarządzania, które nastawione są na pracownika i współpracę z nim. Takie warunki pracy na pewno przyczynią się do zachęcenia specjalistów IT do podjęcia stanowiska w danej firmie.