Blog

Wdrażanie projektu IT

Wdrożenie projektu IT, czyli ostatni etap realizacji projektu, jest ogromnym wyzwaniem, z którym zmierzyć się musi wiele współczesnych organizacji. Należy włożyć wiele wysiłku w to, by proces wdrożenia był skuteczny i przyniósł oczekiwane rezultaty. To etap, w którym porównuje się plany z tym, co rzeczywiście zostało zrealizowane. Każdy projekt niesie ze sobą konieczność zmian, które dotykają zarówno całą organizację, jak i pojedynczych pracowników. 

 

Powołanie zespołu wdrożeniowego

 

Wirtualizacja danychO powodzeniu każdego przedsięwzięcia decyduje współpraca i zaangażowanie każdego pracownika. Priorytetowym rozwiązaniem jest powołanie zespołu wdrożeniowego, który będzie czuwał nad realizacją zadań. Członkami powinni być specjaliści i osoby ze wszystkich działów firmy. Kluczowym elementem jest oczywiście komunikacja, to od niej zależy aż 80% powodzenia projektu. Sprawny przepływ informacji pomiędzy stronami, ale także właściwe rozumienie założonych celów i środków ich urzeczywistnienia, jest bardzo ważne. Projekt musi być wspólnym dziełem. Aby użytkownicy mogli doskonalić umiejętności obsługi systemu, organizuje się szereg szkoleń, często online, dzięki którym można łatwo sprawdzić, jak radzą sobie z zastosowanymi metodami.

 

Wirtualizacja

 

Często spotykanym rozwiązaniem jest posiadanie oddzielnych serwerów dla różnych potrzeb, umożliwiających podzielenie serwera na kilka „wirtualnych”. Wirtualizacja redukuje koszty związane z usuwaniem skutków awarii, użytkowaniem sprzętu komputerowego, a także zwiększa poziom wykorzystania posiadanych zasobów.

 

Gwarancja ochrony danych

 

Ochrona danychNiezwykle istotną kwestią jest gwarancja ochrony danych. Bazy danych muszą być zabezpieczone przed ewentualną awarią sprzętu lub nieautoryzowaną próbą dostępu. Środowisko wirtualne oferuje wiele programów, służących do kontroli informacji. Jedną z propozycji są systemy pack up, które umożliwiają automatyczne tworzenie kopii zapasowych danych i zapisywanie ich na zewnętrznych nośnikach.

 

Adaptacja projektu

 

Aplikacje działające w firmie służą różnym celom i niosą ze sobą wiele korzyści. Konieczne jest ustalenie, jaka konfiguracja będzie optymalna dla organizacji – ułatwi to z pewnością adaptację projektu. Bardzo często firmy przeprowadzają testy z wykorzystaniem fikcyjnych danych, sprawdzając w ten sposób możliwości programów. Pozwala to nanieść ewentualne poprawki, by jeszcze bardziej usprawnić obsługę wszystkim użytkownikom. Nie można pominąć zgłoszonych przez nich uwag i propozycji zmian.

 

Analiza powdrożeniowa

 

Analiza powdrożeniowaPo zakończeniu etapu wdrożenia, warto przeprowadzić analizę powdrożeniową. Pomoże ona wyciągnąć ważne wnioski: co zadecydowało o sukcesie lub ewentualnej porażce. Będzie źródłem niezwykle cennych informacji, istotnych podczas realizacji kolejnych projektów.

 

Wdrożenie systemu informatycznego uwzględnia wiele istotnych elementów, które pozwolą zapewnić funkcjonalność, efektywność działań i przygotują pracowników do zmian. Realizacja projektu IT jest niepowtarzalnym procesem. Unikalny charakter dostrzec można w każdym z przyjętych rozwiązań, jest efektem specyfiki firmy i potrzeb użytkowników.