zarządzanie danymi Tag

Jak zarządzać drukiem i dokumentami w firmie?

Działalność gospodarcza wiąże się zazwyczaj z przepływem ogromnej ilości dokumentów – wiele z nich określić można jako mało istotne w procesie działalności firmy, jednak pomijanie ich mogłoby doprowadzić do zgubienia ważnej korespondencji. Nieskuteczne zarządzanie dokumentacją firmową może  w efekcie prowadzić do kryzysów i chaosu komunikacyjnego w…