wdrażanie projektu informatycznego Tag

Wdrażanie projektu IT

Wdrożenie projektu IT, czyli ostatni etap realizacji projektu, jest ogromnym wyzwaniem, z którym zmierzyć się musi wiele współczesnych organizacji. Należy włożyć wiele wysiłku w to, by proces wdrożenia był skuteczny i przyniósł oczekiwane rezultaty. To etap, w którym porównuje się plany z tym, co rzeczywiście…