rozwiązania it Tag

Czym jest zjawisko BYOD?

Nowym trendem na rynku biznesowym jest BYOD (Bring Your Own Device), oznaczający korzystanie w miejscu pracy z prywatnych smartfonów i tabletów w celach zawodowych. Zjawisko to wynika z potrzeby używania aplikacji na urządzeniach mobilnych, ponieważ większość ludzi posiada Androida, system iOS czy Windows. Czy jednak te…

Cloud computing w biznesie

Cloud computing opiera się na przetwarzaniu danych na zewnętrznych serwerach usługodawcy. Polega on na przechowywaniu i przetwarzaniu danych na serwerach, zamiast na komputerach użytkowników. Dostęp do wszystkich danych i aplikacji można uzyskać za pomocą usługi internetowej. Większość dostawców chmury obsługuje obecnie głównie klientów biznesowych. Cloud…