projekt informatyczny Tag

Wdrażanie projektu IT

Wdrożenie projektu IT, czyli ostatni etap realizacji projektu, jest ogromnym wyzwaniem, z którym zmierzyć się musi wiele współczesnych organizacji. Należy włożyć wiele wysiłku w to, by proces wdrożenia był skuteczny i przyniósł oczekiwane rezultaty. To etap, w którym porównuje się plany z tym, co rzeczywiście…

Zarządzanie projektem IT

Zarządzanie projektem IT stanowi następstwo planowania projektu. Zazwyczaj składa się z podobnych elementów, jak w przypadku kierowania innymi rodzajami przedsięwzięć. Każdy z czynników jest niewątpliwie ważny, ponieważ zmiana w jednym z nich, powoduje konieczność zmian w pozostałych.

Przygotowanie projektu IT

Współczesne przedsiębiorstwa zdają sobie sprawę z tego, jak bardzo istotny jest etap przygotowania projektu IT. Planowanie projektu to szczególnie trudna, ale przede wszystkim niezwykle ważna część przedsięwzięcia. Błędy popełnione w tej fazie powodują nakładanie się trudności w późniejszych etapach, a to z kolei wymaga przeprowadzenia…