OPEX i CAPEX Tag

Źródła finansowania firmowej infrastruktury IT

W obecnych czasach jednym z głównych działań i celów przedsiębiorstw jest konkurowanie ze sobą na polu wykorzystywanych technologii. Firma, która sukcesywnie rozwija swój wewnętrzny dział IT, zapewnia sobie bowiem konkurencyjność, a co za tym idzie – zyski.