nowe technologie Tag

Big Data – trendy na 2015 rok

Big Data jest pojęciem odnoszącym się do przetwarzania i analizowania dużych ilości danych. Zjawisko to od kilku lat zyskuje coraz większą popularność – rok 2015 jest kolejnym, w którym mówi się i będzie się mówić o tej przełomowej technologii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na…

Perspektywy branży IT w Polsce

Rynek IT w Polsce określany jest jako najmłodszy i jednocześnie rozwijający się najdynamiczniej, w efekcie czego przy obecnym tempie wzrostu, w przeciągu kilka lat może zająć drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, iż na tą chwilę sektor IT to źródło 8% PKB – co ciekawe,…