Internet of Things Tag

Internet of Things – źródło możliwości czy zagrożeń?

W ostatnim czasie rośnie popularność technologii Internetu Rzeczy (IoT). Według raportu Poland Internet of Things sporządzonego przez IDC Polska, wartość rynku Internetu Rzeczy w Polsce ulegnie podwojeniu z 1,5 mld USD w 2014 r. do 3,1 mld USD w 2018 r .USD. Duże możliwości zysku…

Internet of Self

Ciągły rozwój technologii elektroniki użytkowej sprawia, że użytkownicy bez przerwy zaskakiwani są nowymi trendami na rynku. Popularne już zjawiska Quantified Self, czyli „mierzenia siebie” i Internet of Things, czyli Internetu Rzeczy, w ostatnim czasie mocno się integrują tworząc nową technologię, nazywaną Internet of Self. Co…