chmura danych Tag

Perspektywy branży IT w Polsce

Rynek IT w Polsce określany jest jako najmłodszy i jednocześnie rozwijający się najdynamiczniej, w efekcie czego przy obecnym tempie wzrostu, w przeciągu kilka lat może zająć drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, iż na tą chwilę sektor IT to źródło 8% PKB – co ciekawe,…

Cloud computing w biznesie

Cloud computing opiera się na przetwarzaniu danych na zewnętrznych serwerach usługodawcy. Polega on na przechowywaniu i przetwarzaniu danych na serwerach, zamiast na komputerach użytkowników. Dostęp do wszystkich danych i aplikacji można uzyskać za pomocą usługi internetowej. Większość dostawców chmury obsługuje obecnie głównie klientów biznesowych. Cloud…