Blog

Strategie mobilności – BYOD, CYOD i COPE

W firmowych sieciach liczba urządzeń mobilnych ciągle rośnie. Korzystanie z tabletów i smartfonów zapewnia dostęp do danych w każdym miejscu i o każdej porze. W związku z tym sieci wymagają odpowiedniego zarządzania oraz zwiększonej kontroli.

 

Aby pozwolić pracownikom na bezpieczną realizację zadań przy pomocy urządzeń mobilnych, należy zadbać o kompleksową strategię dotyczącą korzystania. Przede wszystkim opracować odpowiednią politykę bezpieczeństwa, a następnie dopasować narzędzie umożliwiające jej wdrożenie. Istotne jest ustalenie prawa do kasowania danych, zabezpieczające przed wyciekiem informacji. Polityka bezpieczeństwa wymaga kontroli haseł dostępu, szyfrowania, blokowania dostępu oraz zdalnego kasowania. Kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa ma nie tylko specyfikacja samych urządzeń i oprogramowania, ale również zarządzanie tożsamością użytkowników.

 

strategie mobilnosciPracownicy są często przywiązani do konkretnych modeli smartfonów czy tabletów, więc coraz częściej wykorzystują prywatne urządzenia mobilne przy wykonywaniu służbowych obowiązków. Podążając za konsumeryzacją coraz więcej firm pozwala swoim pracownikom na takie działania. Ta strategia mobilności nosi nazwę Bring Your Own Device (w skrócie: BYOD) i dzięki niej zatrudnieni mogą pracować na wygodnych dla nich urządzeniach, a firma zyskuje na ich produktywności i zmniejsza tym samym koszty. Prywatne urządzenia są chętniej wykorzystywane do celów zawodowych ze względu na zmniejszenie ilości obsługiwanych codziennie urządzeń. BYOD zwiększa mobilność i satysfakcję z pracy oraz nie wymaga czasu i nakładów finansowych związanych z nauką korzystania ze sprzętu oraz dodatkowymi szkoleniami. Model ten posiada jednak kilka wad. Jedną z nich jest kwestia bezpieczeństwa firmowych danych – zdalny dostęp do serwerów może prowadzić do ataków z zewnątrz i utraty poufnych informacji. Problem stanowi również zarządzanie dużą liczbą urządzeń, wyposażonych w różne systemy operacyjne. Każdy pracownik wnosi do firmy inny sprzęt, co pociąga za sobą koszty zarządzania i wsparcia dla użytkowników.

 

Alternatywną dla BYOD jest strategia Company Owned Personally Enabled (COPE). Urządzenie wykorzystywane w ramach tej strategii stanowi własność firmy, zaaprobowaną do celów prywatnych. COPE pozwala pracownikowi na wybranie urządzenia mobilnego z listy zatwierdzonej przez organizację. Urządzenie nie jest własnością zatrudnionego, ale może być wykorzystywane również w prywatnych celach. Taki model ułatwia kontrolę i ochronę urządzeń, a jednocześnie danych firmy. Organizacja ma nieograniczony dostęp do wszystkich informacji, które znajdują się na urządzeniu. Rozwiązanie to jest kosztowne ze względu na obowiązek dostarczenia sprzętu oraz szkolenia w zakresie użytkowania. W tej strategii dane organizacji są lepiej chronione, tworzone są obowiązkowe zapasowe kopie, udostępniane treści są kontrolowane i blokowane w przypadku kradzieży.

 

urzadzenia mobilneCOPE coraz częściej zastępowane jest przez CYOD (Choose Your Own Device). Strategia ta pozostawia pracownikowi swobodę dotyczącą wyboru sprzętu, jednak jedynie z ograniczonego zestawu oferowanego przez firmę. Pracodawca oferując sprawdzone przez niego urządzenia, zapewnia firmie większą ochronę niż w przypadku użytkowania prywatnych smartfonów czy tabletów. Wadą tego rozwiązania są koszty oraz mniejsza satysfakcja pracowników. Organizacja płaci za urządzenia, jednak przy zakupie większej ilości sprzętu posiada większe możliwości negocjacji cen z operatorami. Ponadto firma działa w oparciu o znane i sprawdzone oprogramowanie zabezpieczające.

 

Firmy, które rozważają wybór jednej z tych dwóch strategii, powinny przed wszystkim zwrócić uwagę na dostosowanie rozwiązań do potrzeb i skali działalności. Pozwoli to na efektywne zarządzanie urządzeniami i bezpieczny dostęp do firmowych danych. BYOD pozwala na większą swobodę pracowników i satysfakcję, jednak wymaga wzmożonej polityki bezpieczeństwa. Strategie COPE i CYOD umożliwiają odpowiednie zabezpieczenie sprzętu oraz kontrolę. Ostatnią możliwą strategią jest tradycyjna DBYOD, która pozwala na wykonywanie zawodowych obowiązków wyłącznie przy użyciu firmowego sprzętu bez względu na wygodę i preferencje pracowników.