Blog

Outsourcing IT – dlaczego warto?

O

Outsourcing to określenie pochodzące z języka angielskiego (outside-resource-using).  Pojęcie po raz pierwszy zostało użyte w 1979 roku, jednak już na początku XX wieku Henry Ford stwierdził, że: „Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my”. Początkowo outsourcing był kojarzony ze strategią zaopatrzenia i miał zastosowanie w firmach produkcyjnych. Aktualnie jest to wydzielenie ze struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa niektórych funkcji i przekazanie ich do wykonania innym podmiotom. W skrócie polega na przejmowaniu części lub całości działalności w danym obszarze – na przekazywaniu zadań, funkcji, projektów i procesów do realizacji firmie zewnętrznej.

 

Na zewnątrz przekazuje się przede wszystkim usługi specjalistyczne. Umożliwia to przedsiębiorstwu skoncentrowanie na jego podstawowej działalności, wyspecjalizowanie właśnie w niej, a tym samym na uzyskaniu przewagi konkurencyjnej. Wśród najczęściej outsourcowanych usług są usługi prawne, księgowe, marketingowe i usługi IT.

 

Najważniejszą przesłanką do stosowania outsourcingu przez przedsiębiorstwa jest z pewnością możliwość uporania się z funkcją trudną lub niemożliwą do wykonywania ze względu na brak odpowiednich zasobów technicznych i specjalistycznej wiedzy. Dzięki outsourcingowi uzyskuje się również dostęp do narzędzi i rozwiązań najlepszej jakości.

 

Jak donoszą badania przeprowadzone przez portal Information Week tylko w 2002 r. na 700 przedsiębiorstw działających w USA, 60% z nich wykazało oszczędności jako podstawowy cel zastosowania outsourcingu. Ponad połowa ankietowanych wymieniła również kwestie specjalizacji operacyjnej i sprawy pracownicze, związane z brakiem odpowiednich specjalistów.

 

Specjalista ITPoprzez rosnący wzrost technologii wykorzystywanych w działalności biznesowej, bardzo popularne stało się przekazywanie na zewnątrz usług w zakresie informatycznym. Sposób funkcjonowania systemów informatycznych w firmie jest bardzo ważnym czynnikiem. Stała kontrola nad strukturą IT, dobór odpowiednich rozwiązań i narzędzi, kontrolowanie ich, wdrażanie i odpowiednie zarządzanie strukturami IT to zadanie wymagające zaawansowanej wiedzy technicznej, informatycznej i doświadczenia.

 

Outsourcing IT to przede wszystkim dostęp do szerokiego grona specjalistów z zakresu różnych rozwiązań informatycznych, których przedsiębiorstwo nie byłoby w stanie zatrudnić samodzielnie. Ponadto dzięki powierzeniu funkcji doboru i wdrożeń systemów, narzędzi i aplikacji IT firmie zewnętrznej, uzyskuje się dostęp do najbardziej innowacyjnych rozwiązań. Outsourcing IT wpływa na zmniejszenie kosztów operacyjnych.

 

Decyzja o podjęciu współpracy z wybranym usługodawcą powinna być dokładnie przemyślana. Warto korzystać z usług firm wysoce wyspecjalizowanych, które swoje działania opierają na wiedzy i doświadczeniu.

 

Outsourcing IT może mieć różne oblicza – począwszy od prostych projektów, np. wdrożenia konkretnej aplikacji, która usprawni dany proces biznesowy, a skończywszy na przejęciu pełni zadań związanych z obsługą systemów informatycznych, doborem sprzętu i stałą opieką nad działaniami. Outsourcing to nie relacja dostawca-odbiorca, ale przede wszystkim układ partnerski z firmą zewnętrzną.