Blog

Optymalizacja zasobów IT, czyli audyt infrastruktury

Funkcjonowanie jakiejkolwiek jednostki organizacyjnej bez działu obsługi IT jest obecnie niemożliwe. Dlatego też dział obsługi i wsparcia technicznego stanowi najważniejszą gałąź przedsiębiorstwa. By móc zapewnić firmie sprawne, zdecydowane oraz bezkonkurencyjne działanie, w głównej mierze należy zadbać o optymalizację zasobów IT.

 

Pracownik działu IT

Jednym ze sposobów optymalizacji funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa, czy organizacji, jest dobrze zorganizowany i przeprowadzony audyt. U wielu pracowników jest on przyczyną ogromnego stresu, podobnie też dla specjalistów branży IT każda kontrola stanowi pewnego rodzaju „kulę u nogi”. Każdy z pracowników jest pewny, iż swoją pracę wykonuje możliwie najlepiej. Jak w każdym przypadku, także w pionie technicznym, spojrzenie osoby trzeciej może wskazać obszary lub elementy, które powinny zostać przeorganizowane. Dlatego też audyt działu IT to kompleksowa usługa, której celem jest zdobycie wyczerpujących informacji na temat funkcjonowania wsparcia technicznego, czyli całej infrastruktury informatycznej. Z kolei wnioski wyprowadzone z tej analizy oraz ich zastosowanie w środowisku IT, ma za zadanie zoptymalizować zasoby i działanie tego działu w firmie.

 

Termin infrastruktura dla środowiska IT ma nieco szerze znaczenie od podstawowego rozumienia tego pojęcia. Poza możliwościami stricte technicznymi, czyli komputerami, okablowaniem czy innymi urządzeniami, w skład infrastruktury środowiska IT wchodzi także oprogramowanie systemu całego przedsiębiorstwa. Ponadto znaczenie to obejmuje również to, czego nie dostrzegają inni pracownicy, czyli zasób wiedzy oraz umiejętności technicznych specjalistów IT.

 

Głównym celem audytu jest podniesienie efektywności oraz wydajności działu zajmującego się technologią informacyjną oraz optymalizacja sprzętu technicznego przedsiębiorstwa. Ponadto dokładna i szczegółowa analiza pozwala na redukcję zbędnych kosztów, bądź też ich racjonalizację w rozwijającej się firmie. Dodatkową korzyścią z przeprowadzonego audytu będzie uzyskanie informacji o obecnej sytuacji działu IT oraz wszystkich procesach, jakie zachodzą w tym sektorze. Inne profity przeprowadzonej kontroli zależne będą od tego, jaki konkretny obszar poddany zostanie audytowi, np. skupienie uwagi na bezpieczeństwie, pozwoli na dostrzeżenie błędów wynikających zarówno z polityki bezpieczeństwa firmy, jak i z niewłaściwego zabezpieczenia danych oraz sprzętu przed wypadkami czysto fizycznymi (zalanie, pożar, itp.).

 

Audyt infrastrukturyZe względu na osobliwy charakter działu IT, warto odpowiednio przygotować pracowników do planowanego audytu. W tym celu dobrze jest także zatrudnić specjalistów. Firmy świadczące takie usługi zatrudniają odpowiednio wykwalifikowane osoby, które nie tylko posiadają szeroką wiedzę z zakresu kontroli, ale ponadto są dobrze zaznajomione z branżą IT. Spojrzenie osoby z zewnątrz będzie bardziej obiektywne i rzetelne, a podpisana umowa oraz zobowiązania z niej wynikające, wykluczą działania na niekorzyść firmy. Zdarzyć się jednak może, że audyt zechce przeprowadzić partner projektu. Wówczas można potraktować to jako jeden z elementów projektu, a jego realizator okaże się bezpłatnym i najlepszym audytorem.

 

Przeprowadzenie audytu można zaplanować w konkretnych warunkach, np. w związku z planowaną reorganizacją, wykonywanym projektem itp. Jadnak równie sprzyjającą okazją jest zarówno stabilna sytuacja i ugruntowana pozycja firmy, jak też planowany szybki rozwój przedsiębiorstwa. Audyty w środowisku IT powinny tworzyć cykl, którego czas trwania wyznaczają gwarancję czy umowy serwisowe sprzętu. Dodatkowo terminy wyznaczą odpowiednie proporcje czasowe, by sprawdzić wyniki przeprowadzonych uprzednio optymalizacji.