Szkolenia ITIL

szkoleniaZnajomość biblioteki ITIL jest niezbędna, aby prawidłowo i efektywnie zarządzać usługami IT. Dobre praktyki kierowania, przedstawione w Information Technology Infrastructure Library, dotyczą najważniejszych stref, do których należy: planowanie, strategia, utrzymanie, eksploatacja usług IT i inne. Przedstawione rozwiązania są efektem pracy oraz doświadczeń dostawców i klientów z całego świata.

 

Szkolenia ITIL są więc dobrym sposobem na podwyższenie kwalifikacji. Są skierowane do wszystkich pracowników sektora IT, z naciskiem na zespoły, które rozpoczęły wdrażanie tych procedur.

 

Szkolenia ITIL mają bardzo szeroki zakres. Uczestnicy szczegółowo zapoznają się ze zbiorem zaleceń. Zdobywają wszystkie niezbędne informacje na temat strategi, projektowania, przekazywanie, eksploatacji, ustawicznego i doskonalenia usług. Ponadto po odbyciu kursu każdy uczestnik będzie dysponować kompleksową wiedzą na temat efektywnego wykorzystania ITIL. Dzięki praktycznym ćwiczeniom będzie potrafił osiągnąć szybkie i wymierne korzyści wynikające z wprowadzenia nowych standardów.

 

Szkolenia ITIL kończą się egzaminem, który składa się z 40 pytań jednokrotnego wyboru. Uczestnik musi rozwiązać poprawnie minimum 65% zadań. Zdany egzamin uprawnia do otrzymania Certyfikatu ITIL Foundation.

Kategoria: Utrzymanie IT

Facebook

LinkedId