Netflow Analyzer

net flow analyzerNetflow Analyzer to innowacyjna aplikacja, która skutecznie monitoruje sieć. Jest dostępna z poziomu przeglądarki internetowej, a także bardzo prosta w obsłudze, wdrażaniu i utrzymaniu. Dzięki temu narzędziu dowiemy się wszystkiego na temat pochodzenia ruchu i potoku danych.

 

Netflow Analyzer niesie ze sobą wiele korzyści operacyjnych, min.: uzyskanie możliwość wglądu do raportów CBQoS, co pozwoli na weryfikację działań QoS, czy funkcję pozwalającą na dostosowanie odpowiednich polityk sieciowych, dzięki opcji sprawdzania pasma dla aplikacji.

 

Netflow Analyzer to platforma, która umożliwi dokonywanie prawidłowych decyzji dotyczących pojemności łącz. To bardzo ważne, aby dokonywać słusznych wyborów w tej kwestii, gdyż wpływają one, w sposób bardzo znaczący, na użytkowanie, politykę, plany inwestycyjne.

 

Netflow Analyzer określa priorytety dla pionowych aplikacji biznesowych, kreuje opcje planowania pojemności i plany inwestycyjne, wprowadza do sektora IT, bardzo ważne dla efektywności pracy, działania proaktywne, potrafi podzielić użytkowników systemu według lokalizacji i zakresu obowiązków.

 

Netflow Analyzer oszczędza czas i pozwala na to, aby część pracowników sektora IT mogła działać w innych obszarach.

Kategoria: Utrzymanie IT

Facebook

LinkedId