MySQL, Postgresql

postgresqlPostgreSQL to wolnodostępny system, który służy do zarządzania relacyjnymi bazami danych. Baza wdraża większość standardu SQL2008. Można w niej pisać, w różnych językach oprogramowania, procedury składowane oraz zainstalować udostępniające rozszerzenia. PostgreSQL skutecznie obsługuje wiele indeksów, które posiadają dodatkowe możliwości. Działa na systemach operacyjnych: Linux (wszystkie niedawne dystrybucje), Windows(Win2000 SP4 i późniejszy), FreeBSD, OpenBSD, NetBSD, Mac OS X, AIX, i innych.

 

MMysqlySQL to jeden z najpopularniejszych systemów wolnodostępnych, które zarządzają relacyjnymi bazami danych. Obecnie narzędzie rozwijane jest przez firmę Oracle. Rozwiązanie jest bardzo szybkie. Obsługuje standard ANSI/ISO SQL- jego większą część. Wdraża autorskie rozszerzenia i elementy języka. Rozwiązanie ma wiele opcji- procedury składowane, widoki, kursory, wyzwalacze, harmonogram. MySQL gwarantuje wsparcie dla replikacji bazy danych. Skalowalność i niezawodność jest na dobrym poziomie dzięki nowym rozwiązaniom, m.in. semi-synchronicznej i wielowątkowej replikacji. Usługa dostępna jest dla wielu platform systemowych- Windows, Linux, Solaris i innych.

Kategoria: Utrzymanie IT

Facebook

LinkedId