Site24x7

Monitoring stron internetowych z globalnej perspektywy

Site24x7 to usługa w chmurze (SaaS) oferująca monitoring krytycznych aplikacji webowych widocznych na zewnątrz organizacji jak również wewnętrznych zasobów IT, jak serwery czy urządzenia sieciowe (z wykorzystaniem kolektora w sieci LAN). Daje możliwość analizy dostępności i wydajności krytycznych elementów aplikacji webowych z wielu miejsc na świecie bez konieczności otwierania portów, instalacji agentów czy rekonfiguracji sieci.

Jeżeli strona ma być widoczna na zewnątrz organizacji to nie można jej monitorować standardowym systemem monitoringu działającym z wnętrza sieci.

Site24x7 to idealne rozwiązanie monitoringu dostępności i wydajności krytycznych dla biznesu aplikacji z uwzględnieniem wielopoziomowych transakcji webowych. W przypadku wystąpienia problemów, zostają wysłane automatyczne powiadomienia do osób odpowiedzialnych za obsługę aplikacji, co umożliwia szybką reakcję. Dzięki usłudze monitoringu aplikacji webowych, mamy świadomość ich dostępności i wydajności.

Najistotniejsze cechy:

  • Monitoring dostępności i wydajności stron
  • Monitoring serwerów i urządzeń sieciowych
  • Monitoring transakcji webowych
  • Monitoring aplikacji webowych
  • Natychmiastowe powiadomienia
  • Monitoring serwerów DNS
  • Monitoring serwerów poczty
  • Zarządzanie SLA
  • Globalna sieć agentów monitorujących