ServiceDesk Plus MSP

ServiceDesk Plus jest opartym na przeglądarce internetowej kompletnym systemem Helpdesk, zgodnym z biblioteką ITIL. Aplikacja działa w oparciu o przeglądarkę webową, przez co umożliwia rejestrowanie zgłoszeń przy pomocy przeglądarki, a także drogą mailową, telefoniczną oraz poprzez kontakt osobisty. Aplikacja automatyzuje działania związane z obsługą zgłoszeń, w tym przekazywanie zgłoszeń do właściwych grup wsparcia i serwisantów, wysyłanie powiadomień do serwisantów i użytkowników oraz weryfikację zgodności umów SLA. W jednym pakiecie zintegrowane są takie moduły, jak rejestracja i zarządzanie incydentami – w tym tworzenie katalogu zgłoszeń, rejestracja i zarządzanie wnioskami o usługi – w tym możliwość stworzenia katalogu usług dla wybranych użytkowników, moduł zarządzania problemami z możliwością powiązania wielu incydentów w jeden problem, rozbudowane zarządzanie zmianami. ServiceDesk pozwala na ewidencjonowanie zasobów, zarówno IT i nie IT. Ewidencjonowanie zasobów i software’u, powiązane zostało z modułem zakupów IT, z zarządzaniem umowami serwisowymi, a także z modułem zarządzania licencjami dla oprogramowania. ServiceDesk oferuje bardzo przejrzysty i łatwy w obsłudze portal samoobsługowy użytkownika końcowego, dla którego dodatkowo przewidziana jest dedykowana baza wiedzy. ServiceDesk Plus usprawnia pracę serwisantów dla których oferuje możliwość przygotowania odpowiednich ról, zgodnie z uprawnieniami danego technika.

Oprogramowanie, oprócz wersji dostępnej dla wewnętrznych działów IT, dostępne jest również w wersjach dla firm MSP (Managed Service Provider). Najważniejszą różnicą pomiędzy ServiceDesk Plus a ServiceDesk Plus MSP jest możliwość obsługi wielu kont klientów.