Recovery Manager Plus

Dane Active Directory są krytyczne dla organizacji każdej wielkości, dlatego wykonywanie kopii zapasowych AD i możliwość szybkiego przywracania powinny być priorytetowym zadaniem administratorów IT, a sama ich realizacja jak najmniej czasochłonna, aby nie zakłócić działania biznesu. W celu wyeliminowania przestojów i zapewnienia ciągłości biznesowej stworzony został program RecoveryManager Plus, który jest wyposażony w narzędzia prostego tworzenia kopii zapasowych usługi AD i funkcji szczegółowego przywracania, które całkowicie zautomatyzuje te procesy.

Główne funkcje programu:

  • Granularne przywracanie obiektów poprzez cofanie tylko wymaganych zmian na poziomie atrybutów
  • Planowanie backupów
  • Możliwość „cofnięcia się w czasie” i anulowania zmiany wprowadzonej do obiektu dla konkretnej daty
  • Uzyskanie pełnej kontroli nad zmianami dokonanymi w AD, umożliwiając cofnięcie usunięcia, przesunięcia i wszelkich innych zmian wprowadzonych do obiektu.
  • Produkt utrzymuje kopie zapasowe na poziomie wersji dla każdej zmiany w AD, a tym samym pozwala cofnąć wszystkie zmiany z wielką łatwością.