Password Manager Pro

Password Manager Pro jest aplikacją webową przeznaczoną do zarządzania hasłami w przedsiębiorstwach, w celu kontroli dostępu do współdzielonych haseł administracyjnych chroniących wszelkie zasoby przedsiębiorstw, takie jak serwery, bazy danych, urządzenia sieciowe, aplikacje itp. oraz kontroli haseł kont typu Application-to-Application – tak zwanych “kont serwisowych”, które są wykorzystywane wewnętrznie przez aplikacje bez udziału człowieka.

Aplikacja umożliwia również synchronizację haseł. Istniejące hasła do zasobów odległych również mogą być modyfikowane z poziomu systemu, a zmienione hasła zostaną zapisane w repozytorium. Rozbudowany mechanizm kontroli w aplikacji Password Manager Pro umożliwia śledzenie takich informacji jak kto, kiedy oraz jakich zmian dokonał. Dzięki temu w środowisku, w którym pracuje wielu użytkowników można w prosty sposób uzyskać informacje na temat tego, kto za co odpowiada.

Najważniejsze cechy:

 • Scentralizowane repozytorium haseł
 • Integracja z Active Directory i LDAP
 • Proces kontroli dostępu do haseł
 • Kontrola dostępu na podstawie roli użytkownika
 • Współdzielone zarządzanie hasłami administracyjnymi
 • Wdrażanie polityki w zakresie haseł
 • Zautomatyzowane resetowanie haseł
 • Zarządzanie hasłami z aplikacji do aplikacji
 • Możliwość uruchamiania niestandardowego skryptu po zresetowaniu hasła
 • Zarządzanie Kontami Serwisowymi Windows
 • Automatyczne logowanie do systemów docelowych, stron internetowych
 • Kompleksowe raporty audytu i raportowanie
 • Powiadomienia w czasie rzeczywistym o zdarzeniach związanych z hasłami
 • Uwierzytelnianie dwuskładnikowe
 • Wysoka dostępność
 • Tworzenie kopii zapasowej i odzyskiwanie danych
 • Dostęp przez telefon komórkowy