OpUtils

Zarządzanie adresacją IP i dostępnością portów przełączników sieciowych w jednym miejscu.

OpUtils jest narzędziem zarządzania adresacją IP w sieci korporacyjnej. System prezentuje wykorzystanie adresów IP w poszczególnych podsieciach i segmentach infrastruktury, informując administratorów sieciowych o dostępności adresu, jego zajętości, tymczasowości, itp. Składa się z ponad 30 narzędzi takich jak: diagnostyka sieci, monitoring adresów, monitoring sieci, funkcji SNMP. Zapewnia również możliwość tworzenia własnych funkcji SNMP do monitorowania urządzeń w oparciu o biblioteki MIB. System umożliwia rozwiązywanie problemów związanych z zarządzaniem portami przełączników i adresacją w sieciach. Dzięki raportom inwentaryzacji, urządzeń SNMP, systemów złodziejskich, dostępnych adresów IP, adresów MAC system pozwala administratorom sieciowym utrzymać aktualny obraz sieci bez konieczności ciągłej i ręcznej aktualizacji informacji statycznych.

Najistotniejsze cechy:

 • Zarządzanie adresacją IP i wysyceniem adresów w segmentach sieciowych
 • Zarządzanie portami przełączników sieciowych
 • Wykrywanie podejrzanych urządzeń
 • Backup plików konfiguracyjnych urządzeń Cisco
 • Monitorowanie wysycenia pasma
 • Zestaw administratorskich narzędzi sieciowych

Standard Edition

 • Rozwiązywanie adresów MAC
 • SNMP Ping
 • Skaner sieci
 • Rozwiązywanie DNS
 • Monitor pasma
 • Monitor sieci
 • Wake-On-Lan

Professional Edition

 • Wszystkie funkcje Standard Edition
 • Zarządzanie adresacją IP (IPAM)
 • Maper portów przełączników (SPM)
 • Zarządzanie plikami konfiguracji