OpManager

OpManager to kompletny system zarządzania infrastrukturą sieciową w organizacji. Łączy w sobie możliwości monitorowania urządzeń sieciowych, serwerów, aplikacji, analizy wysycenia pasma oraz zarządzania konfiguracją sieci, adresacją IP i rejestrami zdarzeń. Obszerne narzędzie pozwala zarządzać całą siecią za pośrednictwem pojedynczej konsoli. Dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym nad całym obszarem IT można błyskawicznie reagować na wszystkie przestoje czy błędy wynikające z różnych obszarów IT. System dostarcza zaawansowane narzędzia analizy danych, raportowania, które pozwalają pracownikom IT podejmować racjonalne i obiektywne decyzje dotyczące infrastruktury, za którą odpowiadają.

Monitoring dostępności i wydajności

 • Monitoring atrybutów urządzeń sieciowych w oparciu o SNMP, WMI, CLI
 • Wsparcie dla Cisco IPSLA (monitoring VoIP i WAN RTT)

Zaawansowane systemy generowania alarmów i powiadomień

 • Powiadomienia email i SMS w oparciu o wartości brzegowe
 • Wykonywanie automatycznych akcji w odpowiedzi na zdarzenia

Monitoring maszyn wirtualnych, kontrolerów domeny, systemów baz danych itd.

 • Zaawansowany, edytowalny zestaw atrybutów monitoringu z możliwością edycji wartości brzegowych
 • Przejrzysty zestaw widoków zbiorczych i prezentacji graficznych

Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych

 • Roll-out konfiguracji na zbiór urządzeń
 • Zarządzanie wersjami, workflow (model zatwierdzania zmian)

Analiza wysycenia pasma

 • Podgląd najpopularniejszych aplikacji w sieci w oparciu o technologię netflow
 • Weryfikacja polityk QoS dzięki badaniu znaczników DSCP

Zarządzanie adresacją IP i mapowanie portów przełączników

 • Analiza wysycenia puli adresów IP w segmentach sieci
 • Weryfikacja portów przełączników sieciowych pod kątem podłączonych urządzeń

Monitoring wydajności aplikacji

 • Monitoring serwerów aplikacyjnych, bazodanowych i webowych
 • Budowanie grup komponentów mapujących strukturę usług IT

Monitoring i analiza komponentów IT w środowiskach heterogenicznych

Najistotniejsze cechy:

 • Funkcje RunBook Automation – automatyzacja procesów workflow
 • Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych
 • Analiza wysycenia pasma
 • Zarządzanie adresacją IP
 • Automatyczne, cykliczne wykrywanie sieci
 • Automatyczne rysowanie mapy sieci
 • Ponad 700 szablonów urządzeń
 • Wsparcie dla systemów 64-bitowych
 • Monitoring AD, MSSQL, MS Exchange
 • Monitoring środowisk wirtualnych (VMware, HyperV, Citrix)
 • Wbudowane biblioteki MIB dla najpopularniejszych urządzeń SNMP
 • Monitorowanie dziennika zdarzeń systemowych
 • Monitoring skryptowy
 • Monitorowanie procesów, dysków, procesorów, pamięci
 • Ponad 100 wbudowanych raportów z możliwością harmonogramowania i edycji
 • Monitorowanie usług Windows
 • Przeglądarka bibliotek MIB
 • Zaawansowane systemy notyfikacji i automatyzacji działań
 • Monitorowanie dostępności
 • Monitoring URL
 • Rozbudowane systemy obsługi zdarzeń z możliwością eskalacji
 • Osadzony REST API
 • Monitoring VoIP i WAN z wykorzystaniem Cisco IPSLA

Widok zbiorczy w systemie OpManager pozwala szybko ocenić stan monitorowanej infrastruktury IT. Prezentowane statystyki dotyczą wydajności, dostępności urządzeń oraz wygenerowanych alertów według kategorii. Zestaw prezentacji graficznych pokazuje wykorzystanie zasobów oraz rozmieszczenie biznesowe.

Podstawowy widok monitorowanego urządzenia zawiera kilka elementów: tabliczkę znamionową na której znajdziemy informacje o kategorii, producencie, adresie IP, zależnościach, zestaw grafów, listę monitorów, profilów powiadomień i alarmów. Na tym poziomie możemy również wykonać działania administracyjne.

Essential Edition

 • Obsługa do 1000 urządzeń
 • Monitoring urządzeń sieciowych i serwerów
 • Edytowalne widoki zbiorcze i CCTV
 • Obsługa eventlog, syslog i pułapek SNMP
 • Wykresy ruchu w czasie rzeczywistym
 • Funkcje automatyzacji workflow
 • Obsługa IPSLA
 • Widok zbiorczy dla SLA
 • Monitoring środowisk wirtualnych
 • Analiza ruchu w sieci

Enterprise Edition

 • Obsługa do 50.000 urządzeń
 • Dla organizacji posiadających rozbudowane środowisko i rozproszoną strukturę
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Essential
 • Skalowalny silnik: wsparcie dla monitoringu do 5000 urządzeń
 • Architektura oparta o serwery pośredniczące
 • Centralna konsola agregująca dane z wszystkich serwerów pośredniczących
 • Wsparcie dla rozproszonych geograficznie sieci rozległych
 • Funkcja Fail-Over (wysoka dostępność) dla architektury opartej o MSSQL