O365 Manager Plus

Microsoft Office 365 jest podstawą współpracy i komunikacji dla wielu przedsiębiorstw. Tak więc, zespoły IT potrzebują precyzyjnych i wyczerpujących danych na temat wszystkich jego aspektów. Jednak wbudowane raporty Office 365 są proste i rzadko dostarczają prawdziwego wglądu w to, w jaki sposób są wykorzystywane Exchange Online, Azure Active Directory i inne składniki Office 365.

O365 Manager Plus jest to system raportowania dla pakietu Office 365. Konsoliduje dane z Exchange Online, Skype for Business i innych składników pakietu Office 365 do szczegółowych raportów, daje pełny wgląd w środowisko, m.in.:

  • Raporty rozmiarów skrzynek
  • Raporty zawartości skrzynek
  • Raporty ruchu mailowego
  • Raporty OWA
  • Raporty licencyjne
  • Raporty o użytkownikach i grupach
  • Raporty Skype for Business
  • Raporty OneDrive for Business
  • Raporty Azure Active Directory
  • Raporty o urządzeniach mobilnych