Network Configuration Manager

Zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych

Network Configuration Manager jest systemem wspierającym zarządzanie konfiguracją urządzeń sieciowych typu switche i routery. Wykorzystując ten system w naszym środowisku IT mamy możliwość definiowania harmonogramu backupów plików konfiguracyjnych, porównywania dwóch konfiguracji, tworzenia konfiguracji bazowych i aktualnych, a co najważniejsze, dystrybucji wybranych wersów konfiguracji na wiele urządzeń jednocześnie.

Bogata funkcjonalność narzędzia obsługująca automatyczne wykrywanie urządzeń, szyfrowane składowanie konfiguracji, wersjonowanie, definiowanie harmonogramów backupów konfiguracji i innych zadań oraz modelowanie dostępu do systemu w oparciu o role użytkowników, umożliwia centralizację zarządzania konfiguracją urządzeń sieciowych w sposób bezpieczny, ergonomiczny i wydajny.

Mechanizm zatwierdzania szkiców konfiguracji przed wdrożeniem na wersji produkcyjnej gwarantuje stabilność pracy urządzeń sieciowych i kontrolę zmiany, a wersjonowanie konfiguracji daje możliwość szybkiego przywracania prawidłowych ustawień. System dostarcza również bogaty zestaw raportów weryfikujących bieżącą konfigurację pod kątem zgodności, dobrych praktyk czy standardów. Raporty takie gwarantują utrzymanie jakości i bezpieczeństwa konfiguracji na wysokim poziomie.

Najistotniejsze cechy:

  • Wsparcie dla urządzeń sieciowych niezależne od producenta
  • Szyfrowane repozytorium konfiguracji
  • Wersjonowanie i porównywanie konfiguracji
  • Tryb konfiguracji bazowej i praca w oparciu o etykiety
  • Harmonogramy backupów konfiguracji i innych zadań
  • Dostęp w oparciu o role
  • Mechanizm zatwierdzania i wgrywania konfiguracji
  • Śledzenie zmian konfiguracji w czasie rzeczywistym
  • Monitoring zgodności konfiguracji z politykami i standardami
  • Automatyzacja zadań konfiguracyjnych