NetFlow Analyzer

NetFlow Analyzer jest narzędziem do bezagentowej analizy ruchu w sieci wykorzystującym szeroki zakres technologii będących częścią routerów, przełączników, zapór oraz akceleratorów WAN. Oprogramowanie wspiera Cisco netflow, Cisco NBAR, IPSLA i CBQoS. NetFlow Analyzer dostarcza niezrównany zasób funkcjonalności umożliwiających dogłębny wgląd w ruch sieciowy oraz ocenę jego wpływu na działalność biznesową.

NetFlow Analyzer wspiera ponadto sFlow®, cflowd®, jFlow®, IPFIX®, NetStream®, AppFlow®

Szybsze usuwanie incydentów w sieci

 • Podgląd najpopularniejszych aplikacji w sieci
 • Wzorce ruchu dla interfejsów i działów

Zapewnienie wydajności aplikacji

 • Zapewnienie optymalnej przepustowości dla krytycznych aplikacji biznesowych
 • Upewnienie się, iż aplikacje pracują z właściwym priorytetem

Monitorowanie wydajności VoIP

 • Monitorowanie kluczowych wskaźników wydajności połączeń VoIP
 • Raportowanie parametrów opóźnienia, Jitter, MOS

Ochrona sieci przed zagrożeniami

 • Pomoc w wykrywaniu robaków i wirusów ze szczegółową informacją o komputerach i portach
 • Zaawansowany moduł analizy zagrożeń

Weryfikacja ustawień QoS

 • Raportowanie w oparciu o klasy
 • Weryfikacja potoku danych w ramach znaczników DSCP

Najistotniejsze cechy:

 • Tworzenie grup i działów w oparciu o IP
 • Możliwość definiowania aplikacji na podstawie portu i adresu IP
 • Obsługa systemów autonomicznych (AS)
 • Analiza ruchu dla Medianet/Mediatrace
 • Automatyczne alarmowanie po przekroczeniu wartości brzegowych
 • Harmonogramy dla raportów okresowych
 • Wsparcie dla technologii Cisco Flexible Netflow NBAR do inteligentnej kategoryzacji aplikacji (warstwa 7 OSI) na podstawie dogłębnej analizy pakietów
 • Wsparcie dla SNMPv3 oraz Cisco ASA
 • Technologia Continuous Stream Mining Engine™ w module ASAM
 • Raportowanie Cisco CBQoS
 • Wsparcie dla technologii Cisco WAAS, Medianet i IPSLA
 • Analiza i raportowanie przepustowości sieci
 • Monitorowanie ruchu między lokalizacjami
 • Raporty planowania pojemności z analizą wzrostu ruchu aplikacji
 • Zaawansowany magazyn danych: wszystkie rekordy z urządzeń przechowywane są w aplikacji do jednego miesiąca. Zagregowane dane przechowywane są na potrzeby raportów historycznych

Graficzne wykresy NetFlow Analyzer pokazują szczegóły zużycia pasma dla różnych okresów czasu, w zależności od szybkości transmisji, wolumenu danych, procentowego zużycia łącza oraz ilości pakietów.

Dzięki zastosowaniu technologii Continuous Stream Mining Engine™, moduł ASAM w NetFlow Analyzer jest w zasadzie jedynym skutecznym narzędziem do wykrywania i klasyfikacji ataków zero-day w czasie rzeczywistym. ASAM oferuje inteligentny system wykrywania szerokiego spectrum wewnętrznych i zewnętrznych zagrożeń oraz ciągłej oceny bezpieczeństwa sieci.

Essential Edition

 • Pojedyncza instalacja ze zintegrowanym kolektorem danych i systemem raportowania
 • Odpowiedni dla monitorowania do 5000 interfejsów (do 100.000 flows/sec)
 • Raporty ruchu w sieci w czasie rzeczywistym
 • Geolokalizacja adresów IP
 • Zaawansowany moduł analizy zagrożeń

Distributed Edition

 • Rozproszone zbieranie danych NetFlow i zcentralizowane tworzenie raportów
 • Monitorowanie nieograniczonej ilości interfejsów
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Professional
 • Bezpieczna komunikacja HTTPS pomiędzy centralnym serwerem i kolektorami danych
 • Analiza NBAR, CBQoS, ASAM i wiele innych.