Firewall Analyzer

Zarządzanie konfiguracją i rejestrami zdarzeń zapór sieciowych

Samo wdrożenie zapory nie zabezpiecza sieci. Konieczne jest ciągłe monitorowanie i analizowanie danych z dziennika zapory. Pliki te zawierają wiele istotnych informacji. Na podstawie zapisów w dziennikach można wykryć zagrożenia bezpieczeństwa, takie jak włamanie do sieci, ataki wirusowe, ataki typu „odmowa usługi” (DoS), nienormalne zachowanie, działania użytkowników w Internecie, analizę ruchu internetowego itd.

Firewall Analyzer to bezagentowe oprogramowanie do analizy dzienników oraz zarządzania konfiguracją, przeznaczone dla urządzeń zabezpieczających. Program przeznaczony jest do monitorowania i analizy zabezpieczeń, zarządzania zmianami, monitorowania działań pracowniczych w Internecie, monitorowania przepustowości, planowania wydajności, egzekwowania zasad i tworzenia raportów z inspekcji bezpieczeństwa i zgodności — czynności wykonywanych w punkcie końcowym. Firewall Analyzer jest niezależny od dostawcy i obsługuje niemal wszystkie zapory sieciowe open source i komercyjne (Check Point, Cisco, Juniper, Fortinet, Snort, Squid Project, SonicWALL, Palo Alto itd.), IDS/IPS, sieci VPN, serwery proxy i podobne urządzenia zabezpieczające. Przeznaczony dla administratorów zabezpieczeń sieci i dostawców zarządzanych usług zabezpieczeń (MSSP), którzy potrzebują scentralizowanego gromadzenia, archiwizowania i analizowania dzienników urządzeń zabezpieczających oraz generowania raportów.

Premium Edition

 • Obsługa do 60 urządzeń
 • Wsparcie dla wielu producentów
 • Monitoring z pudełka wirtualnych zapór, proxy i VPN
 • Raporty bezpieczeństwa
 • Raport aktywności internetowej pracowników
 • Raport wykorzystania aplikacji webowych
 • Audyt bezpieczeństwa zapór
 • Zarządzanie zmianą konfiguracji
 • Zarządzanie regułami zapór
 • Diagnostyka połączeń
 • Uwierzytelnianie AD i RADIUS

Distributed Edition

 • Obsługa do 1200 urządzeń
 • Wszystkie funkcje Premium Edition
 • Skalowalna architektura
 • Obsługa wielu lokalizacji
 • Architektura serwer – kolektor