Applications Manager

Zintegrowany monitoring infrastruktury IT pod kątem usług dla biznesu
Analiza komponentów IT zorientowanych na usługi

Infrastruktura IT korporacji rozwija się wraz z rozwojem biznesu. Dlatego zapewnienie wysokiej dostępności i wydajności krytycznych aplikacji biznesowych jest zadaniem coraz trudniejszym do realizacji. Dodatkowo kwestie wydajności aplikacji nie są już sprawami związanymi tylko z technologią. W realny sposób wpływają na biznes. Applications Manager pomaga w monitorowaniu wydajności i dostępności aplikacji webowych, serwerów aplikacji, baz danych, aplikacji dedykowanych, systemów i usług w kompleksowym środowisku biznesowym. System całościowo prezentuje infrastrukturę IT, umożliwia wykrywanie problemów zanim wpłyną na pracę użytkowników, identyfikuje źródła zdarzeń i pozwala na analizowanie trendów pracy infrastruktury przy pomocy zbiorczych raportów.

Zorientowanie na usługowe podejście do infrastruktury IT

 • Możliwość grupowania komponentów IT w grupy reprezentujące usługi
 • Automatyczne tworzenie relacji między komponentami odpowiadających stanom usług

Rozwiązywanie problemów związanych z pracą aplikacji biznesowych

 • Narzędzia analizy RootCause
 • System generowania alarmów wpierający pro aktywny monitoring

Generowanie zbiorczych raportów

 • Raportowanie dla kadry zarządzającej
 • Zestawienia pod kątem dostępności i wydajności poszczególnych usług

Zarządzanie SLA

 • Wsparcie dla podstawowych wskaźników SLA
 • Monitoring usług pod kątem realizacji warunków SLA

Badanie anomalii

 • Analiza funkcjonowania komponentów IT w oparciu o dane historyczne
 • Zaawansowane metody porównywania stanów

Najistotniejsze cechy:

 • Architektura o wysokiej skalowalności i dostępności
 • Monitoring środowisk wirtualnych
 • Monitoring systemów operacyjnych
 • Monitoring serwisów i procesów
 • Monitoring serwerów aplikacji
 • Monitoring portali Middleware
 • Badanie doświadczeń użytkowników końcowych
 • Rozbudowany system raportowania
 • Monitoring systemów ERP
 • Monitoring transakcji J2EE, .NET, Ruby-on-Rails
 • Zaawansowany system alarmów i reakcji na zdarzenia
 • Monitoring baz danych
 • Monitoring systemów pocztowych
 • Wsparcie dla monitoringu pro aktywnego
 • Monitoring serwerów i usług webowych
 • Monitoring aplikacji dedykowanych
 • Zarządzanie SLA
 • Monitoring aplikacji webowych
 • Możliwość definiowania własnych nietypowych monitorów
 • Badania anomalii
 • Moduł automatycznego wykrywania aplikacji i zależności (ADDM)

Professional Edition

 • Odpowiedni dla infrastruktury do 250 monitorów
 • Monitorowanie baz danych
 • Monitorowanie serwerów aplikacji
 • Zarządzanie umowami SLA
 • Zarządzanie użytkownikami (zróżnicowanie uprawnień i zakresu)
 • Harmonogramy raportów

Enterprise Edition

 • Bez ograniczeń co do ilości monitorów
 • Zawiera wszystkie funkcjonalności wersji Professional
 • Monitoring sieci rozproszonych
 • Wsparcie dla architektury klastrowej (Fail-over)
 • Wysoka skalowalność (architektura Admin Server – Managed Server)
 • Wysoki poziom bezpieczeństwa (komunikacja HTTPS)
 • Skonsolidowane dane z wielu sieci z ograniczonym dostępem