AD Manager Plus

Zarządzanie środowiskiem AD o rozbudowanej strukturze może stanowić wyzwanie dla zespołu IT. Zadania takie jak: odblokowywanie kont, reset haseł kont AD, aktualizacja danych w AD stanowią dużą część czasu pracy zespołu. Taki stan rzeczy uniemożliwia realizację zaawansowanych zadań administracyjnych i hamuje rozwój organizacji.

ADManager Plus jest produktem opartym na przeglądarce sieciowej, wspomagającym zarządzanie usługami katalogowymi Active Directory. Oprogramowanie posiada prosty i bardzo intuicyjny interfejs użytkownika ułatwiający zarządzanie usługami katalogowymi, nie wymagający korzystania z linii poleceń systemowych oraz skryptów. Zintegrowany moduł zarządzania i generowania raportów pozwala na znaczną oszczędność czasu administratora. Pozwala na efektywne tworzenie kont dla wielu użytkowników poprzez importowanie atrybutów użytkownika z plików *.csv. Zarządzanie kontaktami, grupami oraz hasłami. Zmniejszenie czasu pracy oraz uproszczenie wykonywanych czynności. ADManager Plus pozwala na elastyczną zbiorczą modyfikację atrybutów użytkownika dla usług katalogowych, włączając w to również operacje/usługi terminalowe. Generator raportów oferowany przez ADManager Plus umożliwia szybkie i elastyczne generowanie, eksportowanie wszechstronnych raportów w wymaganym przez Państwa formacie. Scentralizowana kontrola oraz efektywne zarządzanie użytkownikami poprzez wprowadzenie dostępu w zależności od roli/funkcji pełnionej przez użytkownika w systemie. Ograniczony dostęp do informacji chronionej pozwala na zapewnienie integralności oraz kontroli całego środowiska systemowego.

Dzięki wdrożeniu ADManager Plus w organizacji można osiągnąć następujące rezultaty:

  • Główni administratorzy nie muszą już poświęcić tyle czasu na rutynowe czynności, ponieważ delegowali je do innych administratorów biznesowych
  • +20% czasu więcej na obowiązki typowo administracyjne
  • Możliwość oddelegowania uprawnień do osób niezwiązanych z IT
  • Przygotowano wygodne szablony nazewnictwa kont w zależności od lokalizacji
  • Zautomatyzowano proces tworzenia kont użytkowników za pomocą odpowiednio przygotowanych szablonów
  • Możliwość definicji polityki haseł w szablonach udostępnionych administratorom biznesowym
  • Szybka realizacja zleceń typu utworzenie 100 kont dla projektu unijnego za pomocą pliku csv.
  • Możliwość zbiorowej modyfikacji atrybutów, z wykorzystaniem plików CSV lub mechanizmów filtrowania