AD Audit Plus

Active Directory jest centralnym punktem wszystkich działań organizacyjnych, co wymaga bezbłędnego zarządzania zmianami poprzez ich śledzenie i weryfikację. Niestety standardowe narzędzia w Active Directory nie posiadają pożądanych funkcji audytowych, na przykład skrypty lub narzędzia linii komend potrafią wyciągnąć dane, ale nie spełniają wielu wymagań audytorskich. Tworzy to szanse dla wiarygodnego audytorsko-raportującego narzędzia, które przekracza te ograniczenia.

AD Audit Plus jest narzędziem audytowania zmian i powiadamiania w rozproszonych środowiskach Active Directory. Spełnia najbardziej restrykcyjne wymagania dotyczące bezpieczeństwa, audytów, zgodności zdefiniowanych przez organy regulacyjne. Dostarcza administratorom odpowiednich narzędzi wspierających zarządzanie zmianą. AD Audit Plus dostarcza kompleksowych raportów i powiadomień, które są łatwo zrozumiałe nawet dla nietechnicznych osób. Raporty odpowiadają na kluczowe pytania dotyczące audytu Active Directory: „Kto” zrobił „jaką” akcję, „kiedy” i z „jakiego” miejsca. Oprócz audytu samego środowiska Active Directory możemy również śledzić zmiany na serwerach plików, serwerach członkowskich, a także na stacjach roboczych. Narzędzie pokazuje nie tylko dane powiązane za zmianą, ale także pozwala na eksport wyników do xls, html, pdf oraz csv.

Nie jest zalecane, aby ignorować informację o zmianie w sieci, ponieważ mała zmiana może ostatecznie powadzić do nieodwracalnego problemu. W środowisku Active Directory efekt może być szczególnie kosztowny. Mając to na uwadze dochodzimy do wniosku, że potrzebujemy narzędzia, które będzie nadzorować środowisko, identyfikować zagrożenia, kierować uwagę administratorów na niechciane zmiany i pomagać pozbyć się zagrożeń. Alerty dostarczane przez AD Audit Plus są odpowiedzią na te potrzeby dzięki mechanizmowi natychmiastowych powiadomień.