Blog

Innowacyjne zarządzanie dużą grupą pracowników

Każdy z pracodawców zdaje sobie sprawę, że nieumiejętnie zarządzana firma i problemy komunikacyjne z zespołem są powodem problemów wewnątrz organizacji. Jakość i efektywność pracy to niezwykle istotne czynniki dla rozwoju przedsiębiorstwa. Właśnie dlatego tak ważnym elementem jest sprawnie przebiegająca komunikacja wewnątrz struktur firmy.

 

Monitoring pracownikówW interesie zarządcy leży rekrutowanie pracowników o największym potencjale. Samo prowadzenie firmy to nie tylko przewodzenie grupą, ale także planowanie jejdziałań i wykorzystanie możliwości jej członków. Najważniejszą rzeczą jest określenie, jaką kadrą kierujemy. Mimo, że szefowie firm marzą o wysoko wykwalifikowanych pracownikach, w każdej firmie znajdą się osoby, które unikają obowiązków i nie wykazują inicjatywy. W tym przypadku częsta kontrola pracownika byłaby wręcz wskazana. Czujne oko szefa pomoże w egzekwowaniu pracy, a dobre słowo dodatkowo zmobilizuje. Gdy firma działa prężnie, a pracownicy wykazują chęć do nauki, rozwoju i aktywnie angażują się nie tylko w powierzone zadania, ale także w życie firmy, nadzór może mieć charakter sporadyczny. Umiejętny monitoring pracy, poprawi jej jakość.

 

Wśród pracodawców rozpowszechnioną formą kontroli podwładnych jest zdalny monitoring komputerów. Specjalnie do tego stworzone programy pozwalają ocenić i sprawdzać aktywność pracowników w sieci, efektywność ich pracy oraz poziom bezpieczeństwa przepływu danych w firmie. Monitoring taki może być wprowadzony bez oficjalnej zgody pracowników, nie oznacza to jednak, że fakt ten powinien być zatajony.

 

To w obowiązkach lidera leży znalezienie sposobu efektywnego zarządzania pracownikami, nie bojąc się wykorzystania niestandardowych technik komunikacji w zespole. Stosowanie rozwiązań IT wspomagających komunikację w grupie umożliwia zwiększenie wydajności pracy. Narzędzia IT nadadzą pracy innowacyjny charakter, a także usprawnią procesy biznesowe. Oprócz tradycyjnej formy bezpośredniej komunikacji z pracownikiem, warto skorzystać z opcji wprowadzenia bezpiecznego czatu, który pozwoli na ciągły kontakt szefa z pracownikami i usprawni komunikację. Konferencje głosowe i wideo przez internet będą uzupełnieniem i nową drogą porozumiewania się z otoczeniem, w tym z kontrahentami i partnerami oddalonymi nawet o tysiące kilometrów.

 

Monitoring komputeraIstotne będzie również wdrożenie środowiska wirtualnego, które realnie wpłynie na usprawnienie funkcjonowania firmy. Wirtualizacja pozwala na utworzenie systemów wirtualnych, do których dostęp zyskuje każdy pracownik, bez względu na wykorzystywany sprzęt czy miejsce, w którym pracuje. Dzięki możliwości przeniesienia aplikacji na inną stację roboczą w każdym momencie pracy, aplikacje często używane do intensywnej pracy pozwolą na skuteczne funkcjonowanie. Wdrożenie środowiska wirtualnego pozwoli na wzrost wydajności procesów biznesowych, wpłynie na poprawę dostępności danych i aplikacji i ich pełnego bezpieczeństwa.

 

Innowacyjna firma powinna skupić się na swojej bieżącej działalności, a część funkcji i działań przenieść do podmiotów zewnętrznych. Korzystając z koncepcji outsourcingu, szczególnie w zakresie IT, przedsiębiorstwo ma szansę na korzystanie z najlepszych i najnowocześniejszych rozwiązań dostępnych na rynku.

 

Praca w dużym zespole wymaga stałej komunikacji zapewniającej możliwie jak najszybsze przekazywanie danych i informacji. Innowacyjny zespół to taki, który stawia na komunikację i wykorzystuje do niej nowoczesne techniki i rozwiązania.