Blog

E-administracja – szybko i wygodnie

Rozwój nowych technologii i internetu, a więc intensywny postęp technologiczny, daje nowe możliwości, które zapoczątkowały innowacyjne podejście do kwestii komunikacji obywateli z organami państwa. Branża IT wprowadziła na tej płaszczyźnie zaawansowane rozwiązania i modele, które poprzez zastosowanie w elektronicznej administracji publicznej, usprawniają proces dostarczania usług publicznych.

 

E-governmentCzym tak naprawdę jest e-administracja? E-goverment to zastosowanie technologii informatycznych i telekomunikacyjnych w administracji publicznej. Obejmuje zarówno usługi wewnętrzne (pomiędzy urzędami lub jego konkretnymi jednostkami organizacyjnymi), jak i zewnętrzne – ułatwiające współpracę urzędu z obywatelami i podmiotami gospodarczymi. Podejście to umożliwia zebranie w jednym miejscu w przestrzeni internetowej zagadnień, a także sprawne zarządzanie e-usługami.

 

Pierwsza wzmianka na temat elektronicznej administracji rozpoczęła się po opublikowaniu raportu Komisji Europejskiej: „Europa i społeczeństwo globalnej informacji. Zalecenia dla Rady Europy”. Wszystkie państwa Unii Europejskiej, w tym Polska, stanęły przed ogromnym wyzwaniem, a koncepcja e-administracji stała się jednym z czołowych celów umożliwiających wstąpienie do grona eEurope. Istotnym krokiem w rozwoju administracji elektronicznej w Polsce było opracowanie dokumentu „Plan działania w obszarze administracji publicznej na lata 2011-2015”, który zapowiadał rewolucję w e-administracji w kraju. Korzystając z doświadczenia europejskiego polski rząd chce stworzyć internetową bazę danych, umożliwiającą załatwienie każdej sprawy online, a także wprowadzić dowody osobiste z wbudowanym mikroprocesorem, z elektronicznym podpisem.

 

Usługi publiczneProjekt administracji elektronicznej niesie ze sobą wiele korzyści, płynących zarówno dla obywateli, podmiotów prowadzących własną działalność gospodarczą, instytucji, a także dla samych struktur administracji publicznej. Kluczową kwestią jest modernizacja i monitorowanie procesów administracyjnych pod kątem ich efektywności. Ponadto projekt wymaga poprawy i ciągłego procesu doskonalenia jakości świadczonych usług. Korzystanie z technologii informatycznej w urzędach w konsekwencji doprowadzi do zwiększenia przejrzystości procedur, usprawnienia organizacyjnego jednostek i standaryzacji wymiany danych. Internetowy urząd czynny 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, jest z pewnością istotnym udogodnieniem dla zainteresowanych obywateli.

 

Elektryczna administracjaProces wdrożenia i zmiana tradycyjnego sposobu kontaktu z urzędem na ten dokonywany drogą elektroniczną, wymaga długoterminowych przygotowań, a co za tym idzie pokonania przeszkód, które z pewnością na tym etapie mogą się pojawić. Wśród ograniczeń z zakresu e-administracji wyróżnić można oczywiście utrudnienia natury prawnej czy ekonomicznej, ale to bariery edukacyjne i świadomościowe stanowią najistotniejszy problem. Niewystarczające umiejętności urzędników, a także niedostateczny poziom wiedzy i brak kultury informatycznej samych obywateli, hamuje popularyzację tej dziedziny w kraju.

 

E-administracja jest z pewnością ogromną szansą dla usprawnienia administracji publicznej, krokiem w przód, który pozwoli w pełni korzystać z nowych możliwości w dobie postępu cywilizacyjnego.