Blog

Cyberbezpieczeństwo – prognozy na rok 2016

Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z najważniejszych tematów w 2015 roku i wygląda na to, że w nadchodzącym 2016 roku nic nie ulegnie zmianie. Wręcz przeciwnie, kwestia ta będzie jeszcze większym priorytetem w przedsiębiorstwach, usługach IT i innych instytucjach. W ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba ataków hakerskich nie tylko w przypadku prywatnych podmiotów, ale także zasobów IT różnych państw. W internecie aktywnie działają również terroryści, a rosnąca konkurencja stara się wykraść dane innych firm działających w tej samej branży. Jak zatem w kwestii cyberbezpieczeństwa wyglądają prognozy na 2016 rok?

 

Według specjalistów z CYBERSEC Community najważniejszymi obszarami cyberbezpieczeństwa będzie funkcjonowanie państw i obywateli w sieci oraz nasilona działalność cyberprzestępców. Ataki na poszczególne państwa będą jeszcze częstsze i silniejsze. Rozwój technologii sprawi, że państwa będą jeszcze bardziej zależne od rozwiązań informatycznych, co równocześnie zwiększa zagrożenie cyberatakami. Internet będzie wykorzystywany także do walki pomiędzy państwami o różne ideologie.

Zmianie ulegną także regulacje prawne dotyczące cyberprzestrzeni i jej bezpieczeństwa na gruncie krajowym i międzynarodowym. Współpracować ze sobą będą wszyscy interesariusze cyberprzestrzeni, aby jeszcze lepiej kontrolować sieć i chronić infrastrukturę krytyczną. Ważnym elementem będzie także zwiększenie wydatków na cyberbezpieczeństwo i wspieranie innowacji technologicznych w tym obszarze, jak również zwiększenie świadomości użytkowników sieci z płynących zagrożeń. Na rynku pracy będzie także rosnąć zapotrzebowanie na specjalistów do spraw bezpieczeństwa sieci i IT, ponieważ już teraz widać lukę kadrową w tej branży.

 

cyberbezpieczenstwoRównież osoby prywatne będą objęte większym zakresem działań w ramach cyberbezpieczeństwa. W związku z zagrożeniami terrorystycznymi w sieci internauci będą coraz mocniej inwigilowani. Ważną kwestią nie tylko będzie również, jak do tej pory, pozyskiwanie prywatnych danych, a umiejętne ich wykorzystanie i analiza oraz współpraca między państwem a biznesem. Nie da się także nie zauważyć zagrożenia płynącego ze strony cyberprzestępców wykorzystujących media społecznościowe. Cyberatatki dotkną zarówno osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. Firmy muszą liczyć się z tym, że związku z działaniami hakerów mogą ponieść ogromne straty finansowe. W 2015 roku problemem były także cyberzagrożenia finansowe. W związku z tym pojawią się oprogramowania mające na celu blokadę dostępu do danych i żądania zapłaty (okupu).

 

Cyberbezpieczeństwo to istotna kwestia dla wszystkich państw. W Unii Europejskiej Rada Europy uchwaliła 8 grudnia 2015 roku nowe przepisy odnoszące się do cyberprzestrzeni, które wszystkie kraje muszą wprowadzić w przeciągu 21 miesięcy. W 2016 roku nie należy jednak spodziewać się wielkich zmian, a raczej rozwoju, usprawnienia i wzrostu tempa wdrażania obecnych rozwiązań.