Branża IT

Cyberbezpieczeństwo – prognozy na rok 2016

Temat cyberbezpieczeństwa był jednym z najważniejszych tematów w 2015 roku i wygląda na to, że w nadchodzącym 2016 roku nic nie ulegnie zmianie. Wręcz przeciwnie, kwestia ta będzie jeszcze większym priorytetem w przedsiębiorstwach, usługach IT i innych instytucjach. W ubiegłym roku znacząco wzrosła liczba ataków…

Zagrożenia w cyberprzestrzeni 2016

Zgodnie z danymi zaprezentowanymi przez specjalistów firmy Check Point, aż 42% organizacji padło w 2015 r. ofiarą skutecznych cyberataków, a koszty poniesione w związku z likwidacją poczynionych strat przekroczyły 1 mln zł. Eksperci prognozują, że w 2016 ataki hakerów będą nasilone w związku z rozwojem…

Internet of Things – źródło możliwości czy zagrożeń?

W ostatnim czasie rośnie popularność technologii Internetu Rzeczy (IoT). Według raportu Poland Internet of Things sporządzonego przez IDC Polska, wartość rynku Internetu Rzeczy w Polsce ulegnie podwojeniu z 1,5 mld USD w 2014 r. do 3,1 mld USD w 2018 r .USD. Duże możliwości zysku…

Windows 10 – jakie aktualizacje przygotowuje Microsoft?

Premiera Windows 10 miała miejsce w lipcu tego roku – od tego czasu trwają ciągłe prace nad usprawnianiem systemu oraz eliminacją błędów. I nie jest tu mowa o tradycyjnym Patch Tuesday, a o kolejnych, dużych aktualizacjach, które być może przyniosą użytkownikom duże zmiany.

Internet of Self

Ciągły rozwój technologii elektroniki użytkowej sprawia, że użytkownicy bez przerwy zaskakiwani są nowymi trendami na rynku. Popularne już zjawiska Quantified Self, czyli „mierzenia siebie” i Internet of Things, czyli Internetu Rzeczy, w ostatnim czasie mocno się integrują tworząc nową technologię, nazywaną Internet of Self. Co…

Źródła finansowania firmowej infrastruktury IT

W obecnych czasach jednym z głównych działań i celów przedsiębiorstw jest konkurowanie ze sobą na polu wykorzystywanych technologii. Firma, która sukcesywnie rozwija swój wewnętrzny dział IT, zapewnia sobie bowiem konkurencyjność, a co za tym idzie – zyski.

Strategie mobilności – BYOD, CYOD i COPE

W firmowych sieciach liczba urządzeń mobilnych ciągle rośnie. Korzystanie z tabletów i smartfonów zapewnia dostęp do danych w każdym miejscu i o każdej porze. W związku z tym sieci wymagają odpowiedniego zarządzania oraz zwiększonej kontroli.

Czym są mikrousługi?

Mikrousługi to styl programowania, w którym zespolone aplikacje składają się z wielu niezależnych serwisów. Serwisy te są małe, rozdzielone i skupione na spełnianiu niewielkich zadań – mogą być one oddzielnie rozwijane, testowane, budowane i lokowane. Koncepcja mikrousług wywodzi się z SOA – architektury zorientowanej na…

Big Data – trendy na 2015 rok

Big Data jest pojęciem odnoszącym się do przetwarzania i analizowania dużych ilości danych. Zjawisko to od kilku lat zyskuje coraz większą popularność – rok 2015 jest kolejnym, w którym mówi się i będzie się mówić o tej przełomowej technologii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na…

Perspektywy branży IT w Polsce

Rynek IT w Polsce określany jest jako najmłodszy i jednocześnie rozwijający się najdynamiczniej, w efekcie czego przy obecnym tempie wzrostu, w przeciągu kilka lat może zająć drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, iż na tą chwilę sektor IT to źródło 8% PKB – co ciekawe,…