Blog

Big Data – trendy na 2015 rok

Big Data jest pojęciem odnoszącym się do przetwarzania i analizowania dużych ilości danych. Zjawisko to od kilku lat zyskuje coraz większą popularność – rok 2015 jest kolejnym, w którym mówi się i będzie się mówić o tej przełomowej technologii. Przede wszystkim warto zwrócić uwagę na zarządzanie danymi w czasie rzeczywistym. Bezpośredni wpływ na dane pozwoli na natychmiastowe działanie, co będzie miało duży wpływ na sprawniejsze funkcjonowanie w biznesie.

 

Big DataZwinna analiza danych, bo tak nazywane jest przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym, jest tym, na czym coraz bardziej zaczyna zależeć średnim i dużym przedsiębiorstwom. Nie skupiają się one też już na gromadzeniu jak największej ilości danych, ale dbają o zakres i różnorodność informacji. Połączenie koncentracji danych i rzeczywistej analizy pozwala na efektywniejsze działanie. Przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym pozwala odejść od wcześniejszego sposobu przetwarzania nazywanego wsadowym. Natychmiastowe analizowanie informacji jest bezpieczniejszym rozwiązaniem, jest bardziej wydajne i pozwala działać w jednym miejscu. Selekcja informacji i rzeczywista analiza są trendami, które przodują w nowych rozwiązaniach dotyczących Big Data.

 

W roku 2015 uwaga zostanie skierowana także na skalowaną platformę służącą przechowywaniu i zarządzaniu dużymi zbiorami danych – Hadoop. Decydującą rolę tutaj odegrają korporacyjni architekci, których zadaniem będzie precyzyjne definiowanie wytycznych dla Big Data, z uwzględnieniem wysokiej dostępności i ciągłości biznesowej. Ponadto, biorąc pod uwagę to fakt, że w roku poprzednim w ramach rozwoju ekosystemu Hadoop wcielono w życie wiele nowych aplikacji i narzędzi, w roku bieżącym podejmowane będą próby usunięcia różnic pomiędzy poszczególnymi platformami. Istotne będzie również, w celu uzyskania jak największych korzyści biznesowych, kreowanie architektury koniecznej do integracji Hadoop z systemami, które funkcjonują w centrach danych.

 

Następnym nowym rozwiązaniem dla Big Data jest rozpropagowanie samoobsługowej analizy. Obecnie Big Data obsługiwana jest przede wszystkim przez specjalistów IT i naukowców ściśle związanych z tą dziedziną. Jednak dzięki coraz lepszym rozwiązaniom i usługom oferowanym dla Big Data dostęp do niej będzie łatwiejszy i szybszy. Prostsza forma przyciągnie więcej osób, a samodzielna analiza danych będzie na porządku dziennym.

 

Mobilne Big DataWarto wspomnieć jeszcze o wzroście znaczenia dla Big Data urządzeń mobilnych i generowanych przez nie danych. Mówi się obecnie o mobilnej rewolucji w tej kwestii, gdyż wszystko zmierza do zmiany oblicza przyszłej analityki internetowej. Urządzenia mobilne, dostarczając niezwykle wiarygodnych danych o użytkownikach, dostarczają również materiału do analizy, charakteryzującego się znacznie szerszym zestawem cech, ale i szczegółowością, czyli rozdzielczością. Mobilne Big Data znajdując zastosowanie w takich dziedzinach jak handel, staje się jednym z najważniejszych obszarów internetowej analityki danych.

 

Big Data to w 2015 roku nadal stale rozwijający się sektor, który dzięki nowym rozwiązaniom i zastosowaniu rewolucyjnych technologii będzie coraz silniej łączył się z innymi dziedzinami – przemysłem, bankowością czy handlem. Postrzeganie Big Data nie tylko jako elementu IT, będzie coraz prężniej rozwijać tę technologię.