Blog

Audyt IT – co zyskuje firma?

Dział IT w przedsiębiorstwie jest bardzo ważny. Większość firm opiera swoją działalność na sprawnym oprogramowaniu oraz działaniu różnych, zintegrowanych systemów informatycznych. W sytuacji, gdy nie pracują prawidłowo, przedsiębiorstwo narażone jest na starty. Dlatego tak ważna jest kontrola IT, czyli audyt.

 

AnalizaITAudyt to szczegółowa analiza działalności danej organizacji, przeprowadzona przez niezależnych certyfikowanych specjalistów. Jej celem jest ocena danej firmy pod względem stabilności finansowej, wprowadzanymi standardami i procedurami. Rolą audytu jest wykrycie nieprawidłowości i przedstawienie ich kadrze zarządczej wraz z informacjami i rekomendacjami zmian w dotychczasowej działalności organizacji.

 

W branży IT regularne przeprowadzanie audytu jest szczególnie ważne. Dzięki systematyczności można odpowiednio szybko wykryć zagrożenia związanie z bezpieczeństwem, dostępnością danych i integralnością informacji przedsiębiorstwa. Błędy w tym zakresie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji związanych z awarią systemu, jak i utratą bądź kradzieżą poufnych informacji. Istnieje wiele rodzajów audytów. Najważniejszymi z nich w kontekście branży IT jest audyt środowiska IT, bezpieczeństwa i audyt oprogramowania. Pierwszy z nich ma na celu zbadanie całej struktury informatycznej przedsiębiorstwa (oprogramowanie, komputery i inne urządzenia). Drugi kontroluje bezpieczeństwo systemu informatycznego, departamentu, jednostki organizacyjnej i całej organizacji, dzięki czemu sprawdzane jest, czy dane są lepiej chronione. Ostatni z wymienionych powyżej rodzajów audytu ma na celu ocenę organizacji pod względem zarządzania programami komputerowymi i ich legalności.

 

KontrolaITPrzeprowadzenie audytu IT przynosi wiele korzyści. Dzięki niemu organizacja uzyskuje informację o zasobach sprzętowych, oprogramowaniu i poziomie bezpieczeństwa. Firmy, które regularnie przeprowadzają audyty są postrzegane przez klientów jako bardziej wiarygodne i godne zaufania. Często audytorzy oferują wystawienie certyfikatu potwierdzającego jakość usług i produktów. Audyt pozwala firmie obniżyć koszty związane ze zbędnym oprogramowaniem, sprzętem czy licencjami. Podczas kontroli sprawdzany jest również sprzęt i przestrzenie dyskowe pracowników, co pozwala na podniesienie wydajności pracy. Audyt informatyczny to przede wszystkim zapobieganie powstawaniu zagrożeń opierający się na koncepcji zarządzania ryzykiem.

 

Po zakończonej procedurze audytorskiej kadra zarządzająca powinna otrzymać dokument zawierający wyniki kontroli. W takim piśmie powinny znaleźć się informacje o stanie faktycznym, wskazanie słabości kontroli zarządczej oraz ich analizę, skutki i ryzyka wynikające ze wskazanych wcześniej słabych stron, zalecenia w kwestii wyeliminowania nieprawidłowości oraz opinię audytora na temat danego przedsiębiorstwa.

 

Audyt informatyczny to integralna część każdego procesu mającego na celu utrzymanie skutecznej polityki bezpieczeństwa w firmie. Dzięki kontroli organizacja ma możliwość wyeliminowania ryzyka związanego na przykład z poufnością danych, które może doprowadzić do dużych strat.