Marzec 2015

Wydatki firm na IT w roku 2014 oraz prognozy na rok 2015

We współczesnych przedsiębiorstwach IT ogrywa niezwykle istotną rolę – do tego stopnia, że przenika praktycznie każdy aspekt ich funkcjonowania. Doskonałym na to dowodem są wydatki na inwestycje w usługi technologii informacyjne. Jak kształtowały się one w roku ubiegłym i jakie prognozy są znane na rok…

Perspektywy branży IT w Polsce

Rynek IT w Polsce określany jest jako najmłodszy i jednocześnie rozwijający się najdynamiczniej, w efekcie czego przy obecnym tempie wzrostu, w przeciągu kilka lat może zająć drugie miejsce w Europie Środkowo-Wschodniej. Warto zaznaczyć, iż na tą chwilę sektor IT to źródło 8% PKB – co ciekawe,…

Jak zarządzać drukiem i dokumentami w firmie?

Działalność gospodarcza wiąże się zazwyczaj z przepływem ogromnej ilości dokumentów – wiele z nich określić można jako mało istotne w procesie działalności firmy, jednak pomijanie ich mogłoby doprowadzić do zgubienia ważnej korespondencji. Nieskuteczne zarządzanie dokumentacją firmową może  w efekcie prowadzić do kryzysów i chaosu komunikacyjnego w…